9.0

Sığacık Kalesi

Kale ve Kalıntılar

Hakkında
9.0

Bugün Seferihisar’ın bir mahallesi olan Sığacık, ilçe merkezinin 5 km.batısında, XVI. Yüzyıl’da inşa edilmiş bir kalenin surları içinden çevreye doğru yayılmaktadır. İlk yerleşme Teos antik kentinin kuzey limanını oluşturan koyda gerçekleşmiştir. Sığacık Kalesi 1521–1522 yıllarında Rodos seferine hazırlık olması amacıyla Kanuni Sultan Süleyman’ın emri üzerine donanma komutanı Parlak Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Yapı bir dış kale, bir de koğuş tabir edilen, askerlerin günlük hayatını ve eğitimini geçirdiği iç kaleden oluşmaktadır. İç kalenin denize bakan kısmında iki burç ve iki kapı bulunmaktadır. Surların yapımında Teos antik kentinin taşlarından yararlanılmış olup, duvarlarda Teos’tan gelme yazıtlara rastlamak mümkündür. O dönemde meskun bir yer olan Sığla/Sığala (Sığacık) kalenin inşaatı ile birlikte hububat ve kuru meyve ticareti açısından önemli bir liman haline gelmiştir. Sığacık Kalesi belli bir yerleşim yerini savunmaktan çok bir deniz üssü olarak hizmet vermiş, daha sonraları gümrük kontrol merkezi olarak kullanılmıştır. Kale içinde geleneksel Sığacık evleri, cami, hamam, mescit ve ticari mekanlar bulunmaktadır. Evler bitişik düzende olup, bazıları tek, bazıları iki katlıdır. Evlerin çoğu kerpiçtendir ve büyük bölümünde iç avlu bulunmaktadır. İki katlı evlere cumbalar ve tahta panjurlar eklenmiş, içerideki merdivenler ve kapılar ahşaptan yapılmıştır.

Kuruluş Türü

Kale
Kalıntılar

İletişim Bilgileri

Harita

Buraya Yakın Benzer Yerler