Taze Yorum

Kullanım Koşulları

Kullanıcı Sözleşmesi

Taze Yorum Kullanım Sözleşmesi

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlere bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlere bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. Tazeyorum.com bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız, değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.


KULLANIM KOŞULLARI

Hizmetin tanımı

Seyahat/tatil/mekan içerikli bu web sayfaları Taze Yorum tarafından çalıştırılmaktadır. Bunun yanı sıra diğer insanlar tarafından çekilen seyahat raporları ve resimleri yayımlanmaktadır.

 

Bunu ve bu sayfalarda mevcut olan diğer bilgileri kullanıcılar ücretsiz olarak temin edebilirler (internet ve diğer hükümlere bağlantı ve geçiş sağlayan hizmetler için ödeme yapılmasının haricinde). Kullanıcı aynı zamanda kendi deneyimi ile ilgili olarak derecelendirmeleri için resimlerini ve raporlarını / derecelendirmelerini / yorumlarını / açıklamalarını / önerilerini sayfaya yükleyebilir (aşağıda ayrıca "raporlar" ve "resimler" olarak anılacaktır).

Kullanıcı Kuralları

Genel koşullar 

Kullanıcıların en az 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

 

Gerekli durumlarda kişisel verilerin verilmesi halinde kullanıcı verdiği bilgilerin doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder.

Kullanıcılar, kendi hesap ve/veya şifreleri kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden sorumludur. Kullanıcı, kendi hesabının ve/veya şifresinin yetkisiz kullanımı durumunda Tazeyorum.com'u derhal uygun şekilde bilgilendirmelidir. Bu bölüme uyulmamasından kaynaklanan zararlardan dolayı Tazeyorum.com sorumlu değildir.

 

Kullanıcıların hiçbiri;

  • Tehdit edici, saldırıda bulunan, küçük düşürücü, müstehcen, kaba, cinsel açıdan uygunsuz veya diğer şekillerde mahzurlu,
  • Irksal, ayırımcı, rahatsız edici, zararlı, diğerlerinin gizliliğini istila eden,
  • Anayasaya aykırı, kitleleri tahrik eden,
  • Yürürlükteki kanunlar kapsamına giren,
  • Azınlığı sömüren, rekabet hukukunu ihlal eden, kanuna karşı hile içeren,
  • Telif hakları, patent ve ticari markalar gibi mülkiyet haklarını ihlal eden/bozan,
  • Bağlantı veya benzeri oluşlar içeren,
  • Geçici veya kalıcı olarak internete bağlı yazılım ve ekipmanların normal/tasarlanan işlevselliğini sınırlayan, yok eden, kesen veya diğer negatif şekillerde etkileyen veya değiştiren virüs, solucan, Truva atı veya diğer veri düzenlemeleri içeren filmleri, sesleri, metinleri, grafikleri, imgeleri ve resimleri, videoları, verileri, yazılımları, müzikleri, ileti/mesajları veya diğer veri düzenlemelerini/malzemelerini (aşağıda "içerik" olarak anılacaktır) iletemez, karşıya yükleyemez, e-posta atamaz veya diğer şekillerde bu web sayfalarında yayımlayamaz.

Kullanıcılardan herhangi birinin bunları veya aşağıdaki kullanım koşullarını ihlal etmesi durumunda Tazeyorum.com'un önce veya sonra ihbar göndermeye gereksinimi olmadan ve özellikle de herhangi bir açıklama ve/veya neden göstermeksizin içeriği silmeye, değiştirmeye veya içerik eklemeye yetkisi/izni vardır. Yasal olmayan içerik derhal silinir.  Kullanıcı yorumu, kendi deneyimini göre yazdığını, mekan hakkındaki samimi görüşü olduğunu ve yorum yapılan kurumla herhangi bir kişisel veya ticari bağının olmadığını ve yapılan yorumu yazmak için hiçbir maddi teşvik ya da ödeme teklif edilmediğini kabul ve taahhüt eder. 

İçeriği karşıya yüklerken, postalarken veya iletirken, özellikle de çoğaltma, dağıtma, değiştirme ve kamuya mal etme hakları başta olmak üzere kullanıcı, Tazeyorum.com'a kullanım hakkı verir. Kullanıcı, gerekli olan mülkiyet hakkının sahibi olduğunu taahhüt eder. Kullanıcıların hiçbiri, yürürlükte olan kanunlar veya sözleşmesel ilişkiler kapsamında kullanıma vermeye hakkı olmayan içerikleri bu web sayfalarına iletemez, yükleyemez, postalayamaz veya diğer şekillerde kullanıma açamaz.

 

İçeriği karşıya yükleyerek, postalayarak veya ileterek kullanıcı, daha iyi açıklık/daha kullanışlı düzenleme için farklı kategoriler ve/veya resimlere içeriğinin taşınması hususundaki rızasını kabul eder. Ayrıca, içeriğin denetlenmesini ve/veya kısmi olarak değiştirilmesini, ilave yapılmasını ve/veya silinmesini de kabul etmektedir. Aksi kanun veya mahkeme kararında belirtilmedikçe, Tazeyorum.com'un karşıdan yüklenmiş, postalanmış, iletilmiş veya diğer şekillerde kullanıcılar tarafından kullanıma açılmış içeriği yayımlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

Bu web sayfalarının tasarlanan işlevselliğinin kesilmesi, tahrip edilmesi, sınırlandırılması veya diğer negatif şekillerde etkilenmesi veya değiştirilmesi yasaktır. Bu web sayfalarının kesilmesi, değiştirilmesi veya negatif şekilde etkilenmesi amacı ile kalıcı veya geçici olarak internette veya yazılıma bağlı olan ekipmanların değiştirilmesi veya güvenlik fonksiyonlarının bypass edilmesi de kesinlikle yasaktır.

 

Kullanıcı, kendi içeriğinin tamamen kendi sorumluluğunda olduğunun bilincindedir. Kullanıcı, zarar doğması halinde sorumlu olduğunu ve tüm zararı Tazeyorum.com'a tazmin edeceğini taahhüt eder.

 

Kullanıcının "Kurumsal Üye" olan "işletme" olması halinde, Tazeyorum.com işletmenin paylaştığı ilgili konaklayan kişi bilgilerini yine yalnızca işletmenin paylaştığı ilgili müşteri iletişim kanallarına gönderilecek e-postaları için kullanacaktır. Ayrıca işletme konuklarına sistem tarafından gereksiz e-posta gitmemesi sağlanacaktır. Otel; Tazeyorum.com’a göndermiş olduğu e-posta adresiyle ilişkili bireyin (I)işletmesini ziyaret ettiğini (II)İşletmesi hakkında e-posta almayı ve Tazeyorum.com tarafından kendisiyle konaklamasına ilişkin anket içeren ileti paylaşılmasını kabul ettiğini (III)kuruluşuyla herhangi bir kişisel veya iş ilişkisi bulunmadığını ve (IV)yorum yazmak için herhangi bir teşvik veya ödeme teklif etmediğini onaylamaktadır. Tazeyorum.com’un sahte yorumlarla ilişkin sıfır tolerans politikası olduğunu bilmektedir. Ayrıca Tazeyorum.com sitesine kendi rızası ile ve de kendi yetkili kişileri tarafından üye olunduğunu, üyeliğe ilişkin bilgilerin ve şifresinin güvenliğinin sağlanmasının kendi sorumluluğunda olduğunu da kabul etmektedir.

Sorumluluk

Tazeyorum.com, mevcut içeriğin tamlığını, güncelliğini, doğruluğunu veya diğer vasıflarını garanti/taahhüt etmemektedir. Her ne kadar en iyi bilgilere dayanması için kullanıcılar uyarılsa da bu içerik sadece sizin rahatınız için sunulmaktadır.

Kullanıcıların, içeriğin herhangi bir zamanda değiştirilebileceği gerçeğinin farkında olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, bilginin garanti altına alınması amacı ile kullanıcılar yetkililer, turist danışma masaları ve diğer kurumlar ile irtibata geçmelidir. Bu aynı zamanda örneğin sağlık sertifikaları ve aşılama ve pasaport ve vize için diğer gereksinimlere de uygulanmaktadır. Bu web sayfalarında bu hususlar ile ilgili olası mevcut içerik tamamen Türk vatandaşlarına ve Türk pasaportuna sahip kişiler için uygulanmaktadır.

Seyahat hizmetleri, fiyatlar ve vergiler ile ilgili içerik Tazeyorum.com tarafından seyahat acenteleri ve/veya ilgili hizmet kurumlarının bilgileri doğrultusunda verilmektedir. Bundan dolayı Tazeyorum.com tarafından doğruluk, tamlık, güncellik veya diğer hususlar garanti edilmemektedir.

Tazeyorum.com buna ilave olarak, raporlar ve resimler gibi kullanıcı içeriğinin bu web sayfalarında yayımlanmasının Tazeyorum.com'un beyanı veya önerisi/derecelendirmesi olmadığına dikkati çekmek istemektedir. Söz konusu içeriğin herhangi bir kullanıcı tarafından görüntülenmesi veya yayımlanması da öneri veya konsültasyon anlamına gelmemektedir. Bu web sayfalarını ve içeriği kullanarak kullanıcıların her biri risk kendisinde olacak şekilde karar verecektir. Bu özellikle de kullanıcının tercihi veya otel/seyahat/yolculuk/turist hizmetlerinin önerilmesi ve/veya diğer kullanıcılardan kaynaklanan içerik bazında rezervasyon için de uygulanmaktadır.

Tazeyorum.com, diğer kullanıcılar tarafından gönderilmiş olan raporların ve resimlerin ve diğer ilgili içeriklerin doğruluğunu, tamlığını, güncelliğini veya diğer özelliklerini garanti/taahhüt etmemektedir.

Yayımlanan içerik Tazeyorum.com tarafından denetlenmemekte ve onaylanmamaktadır; ilgili içerik/yazı kamunun bilgilendirilmesi içindir. Tazeyorum.com, içerik/söz konusu içerikten kaynaklanan zarardan sorumlu değildir.

Tazeyorum.com; otellerin, işletmelerin, mekanların, yerlerin, şehirlerin, ülkelerin, v.s. yanlış sınıflandırılmasından dolayı meydana gelen içeriği garanti etmemektedir. Yanlış sınıflandırma ile ilgili olarak lütfen mümkün olan en kısa süre içerisinde info@tazeyorum.com ile irtibata geçiniz.

Tazeyorum.com'un herhangi bir neden göstermeksizin ve önce veya sonra ihbara gerek kalmaksızın Tazeyorum.com içerisinde temin edilmiş içeriği değiştirme, ilavede bulunma ve/veya silme hakkı saklıdır. Aynı zamanda, içeriklerin ve bu web sayfalarının kesintisiz kullanımını da Tazeyorum.com garanti etmemektedir. İçeriklerin ve bu web sayfalarının tamamı "olduğu gibi" koşulları ile temin edilmektedir. Tazeyorum.com, bu web sayfalarında kullanıma açık olan hizmetlerin değiştirilmesinden, askıya alınmasından veya iptalinden sorumlu değildir. Tazeyorum.com'un sayfaların bölümlerini/içeriğini, sayfaları veya web sayfalarını engelleme, değiştirme, ilavede bulunma ve/veya silme ve/veya geçici veya kalıcı olarak yayımı durdurma hakkı açık şekilde saklıdır.

Kullanıcıların, kendilerine ait olan bilgisayar sisteminin/bilgisayarın ve diğer veri işleme birimlerinin bu web sayfalarını kullanmak için gerekli özellikleri içerdiğinden emin olması gerekmektedir. Bu web sayfaları, Mozilla Firefox ve İnternet Explorer Versiyon 05'ten güncel versiyonuna kadar olanları için optimize edilmiştir.

Bunun yanı sıra Tazeyorum.com, bu web sayfalarında tahrip edici, bozucu, kesinti yapacak veya diğer amaçsız/negatif etkisi olan virüs, solucan, Truva atı veya diğer veri düzenlemeleri/kodları bulunmadığını garanti veya taahhüt etmemektedir. Kullanıcıların her biri, bu web sayfalarındaki verilerin yüklenmesi veya görüntülenmesinden kaynaklanan zararlardan dolayı sorumludur. Kullanıcılar, ilgili bilgisayar sistemi/bilgisayar ve diğer veri işleme birimlerini korumak için yeterli tedbiri aldıklarından emin olmalıdır.

Zararın kasıtlı nedeni ile ilgili olanlar hariç olmak üzere, bu web sayfalarının veya içeriğin kullanımından veya kullanılmamasından, özellikle de bilgilerden kaynaklanan zararlar ile ilgili sorumluluktan mümkün şekilde Tazeyorum.com muaftır. Ayrıca, çeşitli yargılamalarda sorumluluk muafiyeti/sınırlaması da kanun tarafından belirtildiği şekilde sınırlandırılabilir. Böyle bir durumda Tazeyorum.com'un, mümkün olan şekilde sorumluluğu sınırlıdır.

Tazeyorum.com kasıtlı/önceden tasarlanmış kendinden kaynaklanan zararlar nedeniyle sınırlı sorumludur.

Tazeyorum.com'un ulusal kanun ve uluslararası sözleşmelerdeki daha az sorumluluk, sorumluluk muafiyeti ve sınırlamalardan doğan hakları saklıdır.

Ticari markalar, fikri mülkiyet, telif hakları

Tazeyorum.com sitesini tüm hakları Gelitz Bilgisayar Yazılım San. Ve Tic. A.Ş.'ye aittir. Bu web sayfalarında yayımlanan içerikler (örneğin yazılım, ürünler, logolar, v.s. gibi ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler), ulusal ve uluslararası kanunlar ve uluslararası sözleşmeler ile korunmaktadır. Herhangi bir şekilde kopyalama/çoğaltma, dağıtım ve özellikle ticari amaçlı kullanım, kamuya mal etme, değiştirme, ilavede bulunma ve/veya silme kesinlikle yasaktır, bunun içerisinde örneğin ara bağlantılar, derin linkler veya resim kareleri üzerinden/aracılığıyla harici web sayfalarındaki içerik de bulunmaktadır.

Tazeyorum.com'da, site içerisinde yer alan materyallerden ihtiyaç duyduklarınızın kopyalanmasına ve baskı alınmasına ancak ve ancak ticari olmayan ve kişisel kullanımlar için izin verilmektedir. Sitede yer alan her türlü bilgi ve materyal;

Sitenin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz.

Siteden alınabilecek her türlü bilgi (yazılı ya da görsel) rahatlıkla görülebilecek büyüklükte "© 2019, Tazeyorum.com, Tüm Hakları Saklıdır" ifadesi eklenmeden kullanılamaz.

Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz.

Kullanıcı, web sitesi üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde Tazeyorum.com'un hiçbir kontrolü olmadığı için, Tazeyorum.com'un linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca Tazeyorum.com böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcılar, Tazeyorum.com'a ait içeriğin kullanımı ile ilgili hak için info@tazeyorum.com adresine mail atabilir.

Özel, ticari olmayan kullanım için içeriğin sadece bir kopyası verilmektedir, ancak referans gibi kaynağın tanımlanabilir olması gerekmektedir.

Sınai ve diğer mülkiyet haklarınızın bu web sayfalarında bulunan içerikten dolayı/içerik vasıtası ile ihlal edildiğinden şüphelenmeniz halinde lütfen mümkün olan en kısa süre içerisinde info@tazeyorum.com adresinden irtibata geçiniz. Mümkün olan en kısa zaman içerisinde bir çözüm bulmaya çalışacağız. Masrafları ile birlikte caydırma/ihbar açısından avukatın yetkilendirilmesi hususunda ne açık ne de olası bir niyetimiz bulunmamaktadır.

Sözleşmenin Bütünlüğü

Bu kullanım koşulları, bu web sayfalarının ve içeriklerinin kullanımından kaynaklanan Tazeyorum.com ve kullanıcı arasındaki ilişki ile ilgili olarak kullanıcı ve Tazeyorum.com arasındaki sözleşmenin bütününü teşkil etmektedir ve Tazeyorum.com ve kullanıcı arasında önceden yapılmış olan ilgili tüm sözleşmelerin yerini almaktadır.

Gizlilik Politikası

Verilerin korunması, Tazeyorum.com için önemli bir konudur. Tazeyorum.com'un web sayfasının kullanılması ile kullanıcı tarafından tedarik edilmiş olan bilgiler, yürürlükteki veri koruma yönergeleri ve gizlilik politikamız doğrultusunda kullanılmaktadır.

Gizlilik Politikamızı lütfen okuyunuz.

Tazeyorum.com sitesi üzerinden yapılan faaliyetin bir değerlendirme faaliyeti olması itibariyle hizmetlerin iyileştirilmesi ve kişiselleştirilmesi amacını da taşıması dikkate alındığında, site üzerine kullanıcı tarafından kendi iradesiyle bırakılan yorum, resim ve içeriğinin bu amaç kapsamında işlendiği, saklandığı ve bu amacın tesis edilmesi için ilgili tesis/acente ve 3. kişilerle paylaşıldığı bilinmelidir. Ayrıca yorum, resim ve içeriğinin paylaşıldığı hallerde bu paylaşımı yapan kişinin paylaşılan verinin yayınlanmasında ve ilgili 3. kişilere iletilmesinde rızasının olduğu kabul edilmektedir. Bu konudaki paylaşım faaliyetine son verilmesine dair rızanın geri alınmak istenmesi halinde bu talebi yazılı olarak Tazeyorum.com’a iritibat kişine bildirilmesi gerekmektedir. İrtibat kişine dair detaylı bilgi aydınlatma metni içerisinde yer almaktadır.

Kullanım koşullarının değiştirilmesi

Tazeyorum.com'un herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım koşullarını değiştirme, ilavede bulunma veya yenileme hakkı saklıdır. Bu sayfalarda, mevcut ve güncellenmiş versiyon bulunmaktadır. Bu web sayfalarının kullanılması ile kullanıcı, mevcut versiyon ile sınırlandırılmış olduğunu kabul eder.