0.0

Bergamalı Kadri Eğitim Tarihi Müzesi

Müze

Hakkında
0.0

Bakanlığımızca çıkarılan “Okul Müzeleri Yönergesi” nin 5. maddesindeki amaçları doğrultusunda, ilçemiz genelinin eğitim tarihini yansıtan materyali korumak, bu materyalleri gelecek nesillere aktarabilmek, bilimsel araştırmalar için bir arşiv oluşturmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin millî kültür değerlerimizi tanıma, koruma, değerlendirme ve benimsemelerine katkıda bulunmak amacıyla 14 Eylül İlkokulu bünyesinde bir “Bergamalı Kadri Eğitim Tarihi Müzesi” kurulmuştur. Bu müzenin oluşturulabilmesi için kurulan proje ekibiyle, okulumuz ve ilçemizde açık veya kapalı durumda olan eğitim kurumlarımız ziyaret edilmiş. Halen kullanımda olan ya da arşiv, depo vb. yerlerinde bulunan materyallerin yerinde incelenmiş, müze envanterine girmesi gereken eserlerin belirlenip, fotoğraflanıp tutanak karşılığı teslim alınmış, toplanan eserlerin bakım ve onarımlarının yapılarak sergilenebilir hale getirilmiştir. Müzemiz Milli Eğitim Bakanlığı´nın 2015 yılı Eğitim Öğretimde Yenilikçilik Ödül sürecinde Ege Bölge ve Türkiye 1. liği ödülerini almıştır.

Kuruluş Türü

Müze

İletişim Bilgileri

Harita

Buraya Yakın Benzer Yerler